תשתיות ומתקנים

למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרויקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ הייתה מעורבת בשנים האחרונות בתחומי תשתיות ומתקנים.

m1מפעלי מים/קולחין:

מיפוי ופיקוח על קידוחי ניסיון ואחרים. ביצוע בדיקות שדה כולל מבחני שאיבה ומעקב אחר מפלסי מים, דיגום חומרים לקבלת תמונת רקע מזהמים. 
*קו המובל המזרחי - סקר גיאולוגי גיאו-הנדסי לאורך 26 ק"מ כולל פיקוח על למעלה מ-100 קידוחי ניסיון לעומק עד 100 מטר.
*מט"ש מזרחי (נבי מוסא).
*תורכיה - אורפה, מפעל הספקת מים - תכנון חקירת השדה.

 

m3מאגרים:

חקירת שדה גיאוהנדסית ופיקוח על קידוחי ניסיון באתרים נבחרים למאגרי מים, החדרה וקולחין. בין המאגרים: ארז, גברעם, שדה בוקר, נבטים, אופקים-מבואות ירושלים, שדרות ועוד.

גיאוהידרולוגיה:

סקרים אתריים ומתן חוות דעת בנושאים גיאוהידרולוגיים. בחינת התנאים ההידרוגיאולוגיים באתר, ניתוח ועיבוד ממצאי קידוחי ניסיון ותצפית, דיגום מים וביצוע מבחנים שונים כולל מבחני שאיבה ושיוב. 
לדוגמה: מרכז מבקרים שפד"ן, ת"א הירקון 82, מפעל איטונג פרדס חנה, אושה חלקה 109. 

 

m4עבודות עפר:

פיקוח על עבודות חפירה/חציבה ומילוי עבור: כבישים, מאגרים, אתרי בינוי, צנרת וכד'. מעקב אחר החלפת קרקע וביצוע מילוי מבוקר. לדוגמא: מפעל מגה אינטרנציונל (א.ת.מודיעין), פיקוח על עבודות העפר בהחלפת מילוי קיים לגובה 12 מטר. מסילת נען-ירושלים, ליווי ופיקוח על עבודות החפירה והחציבה לאורך קטעים בתוואי .