תכנון סביבתי

למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרוייקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ הייתה מעורבת בשנים האחרונות בתחומי הגיאולוגיה הסביבתית. 

s2    s3    s1

זיהום קרקע


  • קו המובל המזרחי - חקירה לאורך תוואי הצינור (26 ק"מ) ותחנות השאיבה, דיגום קרקע ומים לאיתור מזהמים וקביעת תמונת הרקע.
  • רמת חובב - חקירה באתר לסילוק פסולת מזוהמת, ביצוע קידוחי ניסיון תת אנכיים בחתך מזוהם, דיגום קרקע, סלע, מים ואוויר לבחינה ואפיון התנאים באתר לצורכי שיקום.
  • אתר מוצע לסילוק פסולת "אפעה" - חקירה התנאים באתר למטרות הכשרתו כאתר לסילוק פסולת.
  • מפעל מגן - דיגום קרקע לעומק 30 מטר לאיתור מזהמים.
  • הסיבים 2 פ"ת - סקר לאיתור מזהמים.
  • נווה לון-ב"ש - מיפוי מטמנה ישנה הקבורה בעומק תת הקרקע, בשטח המיועד לפיתוח ובינוי.


יעוץ סביבתי:

  • יעוץ סביבתי בתחומי איכות הסביבה למשרד הביטחון.