תחומי עיסוק

גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ מספקת שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול פרויקטים ופיקוח במגוון תחומי הגיאולוגיה, הגיאולוגיה ההנדסית ואיכות הסביבה, איתור סיכונים גיאולוגיים-  איתור סיכונים סביבתיים. 


גיאו-לוג מעמידה שירותיה המקצועיים לשלבי התכנון והביצוע השונים:

-  קדם תכנון
-  תכנון ראשוני
-  תכנון מפורט
-  מכרז
-  ביצוע
-  עקיבה גיאולוגית

גיאו-לוג מבצעת

-  ריכוז ועיבוד חומר קיים
-  פענוח תצלומי אוויר
-  מיפוי ראשוני לקביעת התנאים והשוואה בין חלופות
-  קביעת תוכנית מחקרי השדה
-  הערכת השפעה גיאולוגית וגיאוהנדסית על מיקום המפעל
-  חקירות קרקע וסלע לאיתור נוכחות מזהמים - ייעוץ סביבתי 

מחקר ותכנון

-  מיפוי גיאולוגי
-  מיפוי גיאוהנדסי
-  מיפוי גיאומורפולוגי
-  סקרי השפעה על הסביבה
-  סקרים סביבתיים
-  תכנון עבודות השדה: קדוחים, חפירות, ניסויי שדה ובדיקות מיוחדות
-  פיקוח על עבודות השדה (קידוחים, חפירות וניסויים) והמעבדה
-  הכנת מפות, חתכים והמלצות לביצוע
-  סקרים אקולוגיים תברואיים
-  תכנון ניטור ודיגום מזהמים בקרקע, מים ואויר
-  תכנון שיקום
-  עיבוד נתונים למפרטים וחוזים 

ביצוע

-  פיקוח על עבודות חפירה/חציבה
-  פיקוח על ביצוע יסודות למבנים
-  פיקוח על כלונסאות קדוחים, כלונסאות צרי קוטר "מיקרופייל", CFA, בחינת יסודות רדודים, פיקוח על קידוחי גישוש
-  מעקב ומיפוי בשלב עבודות העפר והסלע למנהרות, כבישים, גשרים, מבנים, מאגרים, מחצבות וכד'

-  בקרת איכות גיאולוגית וגיאוהנדסית

-  איתור סיכונים גיאולוגיים

-  איתור סיכונים סביבתיים 


מעקב לאחר הביצוע

-  מעקב יציבות סוללות, מבנים, מדרונות חצובים ועוד
-  ניתוח השפעת גורמים גיאולוגיים
-  ניתוח השפעת גורמים סביבתיים