שטחי פעולה עיקריים

גיאולוגיה וגיאו-הנדסה למבנים
מבנים (מרמת המבנה הבודד ועד למתאר)

מבני תעשייה
מבנים מסחריים
גשרים
מנהרות
מעברים תת קרקעיים

פיקוח ועקיבה גיאולוגית
קידוחי ניסיון
עבודות ביסוס
עקיבה גיאולוגית

תשתיות
כבישים
מחלפים
מסילות רכבת
נמלים ימיים
נמלי אוויר

תשתיות ומתקנים
מפעלי מים
מפעלי קולחין
גיאו-הידרולוגיה
עבודות עפר

תכנון סביבתי
סקרי זיהום קרקע
תסקירי השפעה על הסביבה