פרויקטים לדוגמא

תשתיות ומתקנים

למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרויקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ הייתה מעורבת בשנים האחרונות בתחומי תשתיות ומתקנים.

קרא עוד...

גיאו -הנדסה למבנים

למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרוייקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ הייתה מעורבת בשנים האחרונות בתחומי הגיאולוגיה והגיאו-הנדסה למבנים.

קרא עוד...


פיקוח ועקיבה גיאולוגית

למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרוייקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ מספקת שירותי פיקוח ועקיבה גיאולוגית.

קרא עוד...

תכנון סביבתי

למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרוייקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ הייתה מעורבת בשנים האחרונות בתחומי הגיאולוגיה הסביבתית. 

קרא עוד...