פיקוח ועקיבה גיאולוגית

g4למטרות התרשמות כללית מובאים להלן פרוייקטים בהם גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ מספקת שירותי פיקוח ועקיבה גיאולוגית.

קידוחי ניסיון:

פיקוח על קידוחי ניסיון באתרים שונים ברחבי הארץ ובחו"ל. הקידוחים לעומקים משתנים בשילוב בדיקות שדה, דיגום חומרים ומים. 


עבודות ביסוס
:

פיקוח צמוד על קדיחת יסודות למבנים ומתקנים באתרים שונים ברחבי הארץ ובחו"ל. 

פיקוח על קדיחת כלונסאות קדוחים, כלונסאות קדוחים עם תרחיף בנטוניט, CFA וכלונסאות צרי קוטר "מיקרופייל". בחינת תחתית יסודות רדודים והתאמתם לדרישות התכנון. 
פיקוח על קידוחי גישוש בתחתית יסודות רדודים. 

  • שכונת נאות עתידים - מודיעין פיקוח על קדיחת כלונסאות קדוחים בשילוב מיקרופייל ל-360 יח"ד צמודות קרקע.
  • מרכז לוגיסטי אסם - פיקוח על קדיחת יסודות צרי קוטר "מיקרופייל" למבנים שונים.
  • מפעל קוקה קולה - פיקוח על קדיחת כלונסאות CFA. 

g3תמוך:

פיקוח על קדיחת כלונסאות דיפון, עוגנים וברגי סלע.

  • מסילת נען-ירושלים - פיקוח על ביצוע עוגנים וברגי סלע לאורך קטעי מדרון בעייתיים.
  • מגדלי הסנהדרין - פיקוח על קדיחת כלונסאות דיפון ועבודות עיגון באתר בו נפוץ שפך מילוי גבוה.
  • מרכז תחבורה מודיעין - פיקוח על כלונסאות דיפון ועיגון.

עקיבה גיאולוגית:

מעקב אחר התנאים הגיאולוגיים והגיאוהנדסים בתום הביצוע.

  • מסילת נען-ירושלים - בחינה תקופתית של התנאים הגיאולוגיים/גיאוהנדסיים לאורך המדרונות וקירות החיצוב במטרה לאתר קטעים בעייתיים בהן מתפתח הרס ו/או דרדרת מקומית.