מבוא

שירותים גיאוטכניים בע"מ הינה חברה פרטית העוסקת במתן שירותים בתחומים השונים של הגיאולוגיה, הגיאוהידרולוגיה והגיאולוגיה ההנדסית שעיקרם קביעת מבנה ותכונות קרקע וסלע לצרכים שונים.

בנוסף, עוסקת החברה בהערכת סיכונים סיסמיים ובמגוון תחומי איכות הסביבה (קרקע, מים, אוויר) ומערכות אקולוגיות ואנושיות (בסביבה עירונית, חקלאית ותעשייתית).


גיאו-לוג מספקת שירותים למגוון גורמים בהם משרדים וגופים ממשלתיים, חברות ממשלתיות, רשויות, חברות תכנון ניהול ופיקוח ציבוריות ופרטיות, משרדי תכנון, מפעלים, יזמים, קבלנים וגורמים פרטיים אחרים.

משה ירקוני, בעל החברה, וצוות החברה הנם גיאולוגים, גיאו-הידרולוגים ומומחים לאיכות הסביבה עם ניסיון רב ורחב בביצוע עבודות בתחומי הגיאולוגיה, הגיאולוגיה ההנדסית, הנדסת קרקע וביסוס ואיכות הסביבה, עבור גורמי תכנון שונים, בארץ ובחו"ל.