לקוחות

 • אשטרום בע"מ
 • אוסטק שמיר מבני פלדה ואבן בע"מ
 • ג.א.ש. הנדסת בניין וגשרים בע"מ 
 • ד"ר אילן ישי תשתיות תחבורתיות
 • אינג' דוקטופסקי מייק
 • חסון ירושלמי 
 • אינג' מ.יוגר בע"מ 
 • לביא נטיף
 • מוריה חברה לפיתוח ירושלים 
 • משרד הביטחון
 • נתיבי ישראל

 

 • נתיבי ישראל
 • אינג' מרכס חיים
 • ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
 • קרן קיימת לישראל
 • רכבת ישראל
 • רשות הנמלים
 • רשות שדות התעופה
 • תדם הנדסה אזרחית בע"מ