משה ירקוני

 מוסמך בגיאולוגיה. בעלים ומנהל גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע”מ.

השכלה אקדמאית

1984, אוניברסיטת תל אביב, מוסמך  (M.Sc) בגיאולוגיה.

ניסיון מקצועי
גיאולוג, בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה. אחראי על תכנון וביצוע סקרים ובדיקות משלב ייתכנות ועד תכנון מפורט, בתחומי הגיאולוגיה והגיאולוגיה ההנדסית השונים, בארץ ובחו”ל, בכלל זה: מיפוי גיאולוגי וגיאוהנדסי, פיקוח על קידוחי מחקר לצרכים שונים, איתור חומרי בניה, סקרים גיאופיסיים, בדיקות שדה ומעבדה (קרקע וסלע). כל זאת עבור: כבישים, גשרים, מנהרות, אתרי בינוי, תחנות כוח, מאגרים, סכרים, מחצבות, קווים ותעלות למים, ביוב, חשמל. פיקוח וריכוז פיקוח בעבודות קבלניות על ותת-קרקעיות. בנוסף, הכנת מפרטים, כתבי כמויות ופיקוח על עבודות קבלניות